WAINU -VALVONTAJÄRJESTELMÄ

wainu-järjestelmä

Mittaa ja tutki Ennakoi ja reagoi

Mikä on Wainu?

Wainu on ammattilaisille suunnattu langaton ja päätelaitteesta riippumaton kosteuden sekä lämpötilan valvontaan kehitetty järjestelmä, joka mittaa jatkuvatoimisesti ja kerää kaikki mittaustulokset talteen pilveen myöhempää tarkastelua varten. Suomalainen innovaatio, jossa suomalaisuus näkyy designissä, muotoilussa sekä ennen kaikkea helppokäyttöisyydessä. Anturijärjestelmää on käytetty jo vuodesta 2013 asti erilaisissa mittauskohteissa.

wainu-järjestelmä

Mihin ja miten sitä voi käyttää?

Wainu on helppo asentaa mihin kiinteistöön tahansa koosta ja muodosta riippumatta. Järjestelmä sopii yhtä lailla rakennustyömaalle kuin uudis- ja saneeraukohteisiin. Verkossa olevan käyttöliittymän kautta mittaustiedot esitetään mittaustuloksin, hälytyksinä ja raportteina. Kytke Wainu verkkoon, asenna anturit ja seuraa mittaustuloksia. Jatkuvalla valvonnalla saat sekä reaaliaikaista että historiatietoa mittauksista.

Wainu-järjestelmään kuuluu keskusyksikkö, anturit ja pilvipalvelu, sekä tarvittaessa signaalin vahvistin. Keskusyksikkö sijoitetaan mihin tahansa kohtaan mitattavaa kiinteistöä ja liitetään internettiin ethernet-kaapelilla. Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää satoja antureita. Lataa alla olevat esitteet.

044 2008612